CORONAVIRUS – VRAGEN EN ANTWOORDEN

Waarom worden deze maatregelen nu getroffen?

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de snelheid waarmee mensen besmet raken met het Coronavirus te vertragen. Psychiatriepraktijk Helmind/ Bijzonder Psychologen wil als gezondheidsinstelling helpen de verspreiding van het Coronavirus te verminderen en het besmettingsrisico voor haar patiënten en medewerkers minimaliseren. Dit is mogelijk door via (beeld)bellen onze normale werkzaamheden te continueren.

Deze maatregelen vinden plaats met inachtneming van de kwaliteit en dienstverlening die u van ons gewend bent.

Is mijn afspraak vandaag via beeldbellen?

Dat hangt af van het type afspraak die u heeft en u lichamelijke gezondheidstoestand: alle vervolgafspraken na de intake worden vanaf 17 maart tot nader order verricht via (beeld)bellen. De eerste afspraak voor diagnostiek (intake) vindt op onze locatie plaats of via (beeld)bellen. U zult enkele dagen voorafgaand aan de intake worden gebeld om dit nader met u af te spreken. Omdat de vervolgafspraken via (beeld)bellen verlopen zal het aantal patiënten op onze locatie zeer beperkt zijn. Tevens hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen door op onze locatie met betrekking tot de hygiëne extra maatregelen te nemen en door het spreiden van de bezoekers in onze wachtkamers.

Ik heb geen mogelijkheid tot beeldbellen. Zijn er andere opties?

Als beeldbellen via een laptop / desktop met camera en microfoon niet mogelijk is, zijn er twee opties; u kunt beeldbellen via uw telefoon of bellen zonder beeld. U behandelaar zal dit met u verder afstemmen.

Hoe lang zal de periode zijn dat de afspraken via beeldbellen zullen verlopen?

Momenteel is er nog geen zicht op het einde van de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Corona virus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra het mogelijk is, gaan we weer over op onze gebruikelijke manier van werken. We houden u hier uiteraard goed van op de hoogte via uw mail en onze website.

Kan mijn afspraak naar een latere datum verplaatst worden, zodat ik mijn afspraak op jullie locatie heb?

Momenteel weten we niet hoelang de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Coronavirus zullen duren en zullen we dus nog geen nieuwe afspraak met u kunnen maken. We zouden het erg jammer vinden als we het afgesproken moment niet kunnen gebruiken om u te helpen. We hebben goede ervaring opgedaan met beeldbellen en willen u graag uitnodigen dit te proberen.

Houd ik dezelfde behandelaar?

Ja. De overgang naar beeldbellen zal niet leiden tot het wisselen van behandelaar. Als uw vaste behandelaar ziek is zullen wij, volgens onze zorgstandaard, zo veel mogelijk zorgen voor vervanging mocht dat noodzakelijk zijn.

Hoe werkt het met nieuwe aanmeldingen? Gaan die nog door?

We hebben GEEN patiëntenstop. U kunt gewoon verwezen worden door uw (huis-) arts of praktijkondersteuner.