Over Stichting Bijzonder

Welkom op de website van Stichting Bijzonder psychologen. Bijzonder Psychologen is een stichting waarin psychologen werkzaam zijn die samen met u aan vermindering van uw psychische klachten werken. Iedereen kan in zijn of haar leven tegen zaken aanlopen en hier last van krijgen. Heeft u het gevoel dat u niet meer weet hoe u het probleem alleen of met naasten aan moet pakken, dan bieden wij hulp. Ons team bestaat uit enthousiaste leden en wij proberen zo snel mogelijk met een behandeling te starten.


De Praktijk

Bij Stichting Bijzonder werken wij binnen de generalistische basis GGZ. Uw huisarts zal samen met u een inschatting maken of uw behandeling binnen de basis GGZ of specialistische GGZ past. Indien de huisarts inschat dat uw behandeling binnen de basis GGZ past is een verwijzing naar Bijzonder Psychologen mogelijk. Binnen de basis GGZ bestaat de verwachting dat een korte behandeling voldoende is om de klachten te doen verminderen.  Indien u bij ons aangemeld bent kijken wij samen met u naar de meest passende behandelvorm. Binnen de generalistische basis ggz ligt de nadruk op uw eigen kracht en mogelijkheden. Wij gaan ervan uit dat u gemotiveerd bent om uw klachten doelgericht aan te pakken. Als de indruk bestaat dat wij de door u nodige zorg niet kunnen leveren zullen we samen met u naar een adequate doorverwijzing kijken.


Over ons en onze therapieën

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen blijven onze psychologen zich ontwikkelen. Dat betekent dat we intern overleg hebben, bijscholingen volgen en deelnemen aan supervisie. We hebben korte lijnen met onder andere de praktijkondersteuning van de huisarts (POH-GGZ), huisartsen en psychiaters. Binnen Stichting Bijzonder Psychologen is een BIG geregistreerde GZ-psycholoog hoofdbehandelaar. Ook als uw behandeling door een psycholoog onder eindverantwoording van een hoofdbehandelaar wordt uitgevoerd zal de hoofdbehandelaar met u persoonlijk kennismaken.


Samenwerking

Bij Bijzonder Psychologen werken we graag samen met huisartsen en met de POH-GGZ ondersteuners uit de regio. Daarnaast hebben we een nauw samenwerkingsverband met de psychiatriepraktijk Helmind (SGGZ). De korte lijntjes die wij hebben met Helmind, bespoedigd een eventuele doorverwijzing naar de SGGZ wanneer de zorgzwaarte ontoereikend blijkt voor de BGGZ en de inschatting van een psychiater wenselijk is.

Hoe tevreden zijn cliënten over onze behandelingen?

Bij afronding van een behandeltraject zullen wij u vragen om een vragenlijst in te vullen (CQI), waarmee wij cliënttevredenheid meten. Wij scoren over de gehele linie goed, zoals u in onderstaande cijfers gemeten van de periode 1-01-2023 tot 31-12-2023 kunt zien:

SchaalscoreCliëntscore
SchaalMinimaalMaximaalGemiddeldGemiddeld (%)
Bejegening (1-5) 1,005,004,7595,10
Bereikbaarheid behandelaar (1-5)1,005,004,5791,37
Samen beslissen (1-5)1,005,004,4488,89
Uitvoering behandeling (1-5)1,005,004,0580,98
Rapportcijfer (0-10)0,0010,008,1481,37

Kosten

Op de tarieven pagina kunt u alles informatie vinden over de kosten en mogelijke vergoedingen door instanties


Kwaliteitsstatuut

Middels onderstaande link wordt u verwezen naar het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Stichting Bijzonder. In dit model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door ons ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat wij bewerkstelligen dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Hiermee bevorderen wij gepaste zorg.

Het kwaliteitsstatuut van Stichting Bijzonder.


Contact

Stichting Bijzonder is bereikbaar tijdens kantoortijden op telefoonnummer: 06-58755640

Indien u het antwoordapparaat krijgt kunt u uw boodschap inspreken waarna u persoonlijk teruggebeld wordt.

Heeft u nog vragen, bel ons dan gerust even op.

Wij heten u van harte welkom bij Stichting Bijzonder!

Met vriendelijke groet,

Team Stichting Bijzonder Psychologen