Aanmelden en wachttijd

Aanmelden en wachttijd

Voordat u zich aanmeldt is het belangrijk dat u een verwijzing heeft van uw huisarts voor de basis GGZ (BGGZ). Wanneer u deze heeft ontvangen kunt u zich aanmelden door te bellen naar ons secretariaat of via onze website. Vermeldt bij de aanmelding in het kort uw reden tot aanmelding en uw eventuele voorkeuren voor een psycholoog, locatie en tijdstippen. Wij zullen proberen u daar dan zo goed mogelijk in tegemoet te komen.

Wij streven een korte wachttijd na en proberen binnen twee weken na ontvangst van uw aanmelding een intakegesprek in te plannen. In deze tijd vragen wij u na te denken over uw hulpvraag, verwachtingen en behandeldoelen van de therapie. Houdt bij specifieke voorkeuren wel rekening met een mogelijk langere wachttijd.

Na de intake bestaat er geen behandelwachttijd, wat inhoudt dat de eerste afspraak voor de behandeling meteen na de intake wordt gemaakt. Mocht de wachttijd oplopen, zullen wij dit op de website vermelden en met u onderzoeken hoe u de tijd kan overbruggen. U kunt dan de mogelijkheid krijgen om alvast te starten met psycho-educatie modules via een e-health platform of zullen u verwijzen naar passende websites waarin u informatie en tips kunt lezen betreffende u problematiek. Mocht u inhoudelijke vragen hebben in aanloop naar de behandeling bestaat de mogelijkheid tot contact met een hoofdbehandelaar.

Huidige wachttijd: 0-2 weken.

//