Kosten

Tarieven

Wij werken met contracten met de meeste zorgverzekeraars. ​De zorg die wij bieden valt onder het zorgprestatiemodel. De overheid heeft hierover het volgende bepaald :


Verzekerde zorg

Voor alle behandelingen geldt dat het verplichte eigen risico voor medische kosten (2022 minimaal € 385,00) aangesproken wordt. Het eigen risico wordt al bij de (pre-) intake aangesproken. U hoeft hiernaast geen extra eigen bijdrage te betalen.

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingegaan. Met het invoeren van het zorgprestatiemodel zal er steeds na het contact moment (denk hierbij aan het intakegesprek, een behandelgesprek, telefonisch contact/beeldbelgesprek, e-mail contact, e-health/ROM meting) een vast bedrag gefactureerd worden bij uw zorgverzekeraar. Hierbij wordt de geplande tijd in rekening gebracht, ondanks dat het soms voor kan komen dat een gesprek iets korter of langer heeft geduurd. Het bedrag hangt af van de duur van het zorgmoment en van de professional die de zorg heeft geboden. U kunt hierover meer lezen op:

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, is het belangrijk een verwijsbrief te hebben van de huisarts. Daarnaast is het belangrijk dat de diagnose die gesteld wordt, binnen de classificatie valt van psychische stoornissen zoals genoemd in een internationaal classificatiesysteem (DSM-5). Deze gestelde diagnose dient voor te komen op de lijst van psychische stoornissen van zorgverzekeraars. Daarin vallen bv. diagnoses als depressie, angststoornis, ADHD.

Bepaalde diagnoses die niet op de lijst staan, zijn uitgesloten van verzekerde zorg. Daarbij kunt u denken aan diagnoses zoals aanpassingsstoornis, rouwverwerking, relatieproblemen.


Tarieven

Het tarief in de praktijk (ook voor zelfbetalers) is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor het ZPM, ambulant kwaliteitsstatuut sectie II.

De meest recente NZa-tarieven vindt u via: https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadBijlage.ashx?pucid=PUC_724624_22_1&bestand=Tariefbeschikking_23B_-_Bijlage_1.xlsx&bestandsnaam=Tariefbeschikking+23B+-+Bijlage+1.xlsx


Mogelijkheden tot tegemoetkoming in de kosten

Er kunnen mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen in tegemoetkoming van de kosten. Er zijn bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:

Werkgevers: menig werkgever is bereidwillig mee te betalen aan therapie.

UWV: soms is het mogelijk een deel van de therapie vergoed te krijgen door het UWV, bijvoorbeeld  wanneer u in de ziektewet zit.

Aanvullende verzekering: sommige aanvullende verzekeringen vergoeden bepaalde behandelmethoden / diagnoses wel.

Gemeente: er zijn soms ook mogelijkheden bij de gemeente om (een deel van)  de behandeling vergoed te krijgen.

Aanvullende ziektekostenverzekering

Stichting Bijzonder wil voor iedereen toegankelijk zijn. Als de financiën echter een drempel vormen, willen we graag meedenken naar eventuele mogelijkheden. Belangrijk is dat te allen tijde, de kosten van het eigen risico van uw zorgverzekeraar, zelf betaald dienen te worden.